Zmień swoje hasło

Wprowadź Twoje stare hasło oraz wybierz nowe.

Twoje hasło powinno spełniać następujące wymagania:

  • Minimalna długość: 8
  • Minimalna liczba dużych liter: 1
  • Minimalna liczba cyfr: 1
  • Minimalna liczba znaków specjalnych: 1
  • Twoje nowe hasło nie może być identyczne jak Twoje stare hasło
  • Hasło nie powinno zawierać: imienia, nazwiska, adresu e-mail